wsipnet.pl

Prace domowe sprawdzą się same

Naszym głównym założeniem przy pracy nad platformą było wyręczenie Cię w sprawdzaniu prac domowych. Wszystkie ćwiczenia zostały tak przygotowane, że są możliwe do sprawdzenia przez system. Informację zwrotną o poprawności rozwiązań swoich uczniów otrzymujesz natychmiast po ich rozwiązaniu. Swój czas możesz poświęcić na analizę popełnianych przez uczniów błędów, na obserwację ich systematyczności, na indywidualne podejście do każdego ucznia. Wszystkie potrzebne dane otrzymujesz w postaci przejrzystych zestawień.

  • WSiPnet okiem nauczyciela
  • Tabele wyników i raporty
  • Platforma przyjazna dla użytkownika

Czas na wyciąganie wniosków

Wyniki osiągane przez uczniów są tak zestawiane, że wnioski nasuwają się same. Wyniki można zestawiać na różne sposoby, porządkować w porządku rosnącym lub malejącym. Jeden rzut oka pozwala na ogarnięcie wyników całej klasy. W razie potrzeby można też zagłębić się w analizę szczegółową i przejrzeć oryginalne rozwiązania uczniowskie. Kolejną lekcję można rozpocząć z pełną wiedzą na temat zrealizowanego materiału. Szczegółowa diagnoza postępów Twoich uczniów wraz ze wskazaniem elementów, na które należy zwrócić uwagę, to tylko jedna z wielu zalet naszego systemu, którymi chcemy się przed Tobą pochwalić. Co jeszcze oferujemy?

  • Wysyłanie zadań sprawdzających
  • Nikt już nie zarzuci Wam stronniczości
  • Dobrze, że to samo znajdę w tradycyjnych ćwiczeniach

Ćwiczenia na czas - przed Kartkówką, przed Sprawdzianem

Zanim przeprowadzisz w szkole kartkówkę czy sprawdzian, pozwól uczniom spróbować swoich sił. Dysponujesz zestawami ćwiczeń, które wysyłasz do uczniów sam. Ćwiczeniom przed Kartkówką i przed Sprawdzianem możesz dowolnie ustawiać parametry czasowe (np. do czwartku do godz. 21.00; w czasie 20 min). Wyniki będą napływać do Ciebie podobnie jak w przypadku ćwiczeń treningowych. Dodatkowo otrzymasz informację o powiązaniu ćwiczeń z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi podstawy programowej. W każdym momencie roku szkolnego znasz w Twoich klasach stan realizacji podstawy programowej.

  • Bardzo ciekawe raporty wyników
  • Badania wykazały zwiększenie motywacji uczniów
  • Mogę zapomnieć o zaległościach