wsipnet.pl

Rejestracja Ucznia

Dane Ucznia:
- -
Dane przedstawiciela ustawowego Ucznia (np. rodzic, opiekun):
W celu dokonania rejestracji prosimy o zaznaczenie znakiem √ poniższej obowiązkowej zgody.
Przedstawiciel ustawowy Ucznia:
Uczeń:


Przedstawiciel ustawowy Ucznia:
Administratorem Danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest spółka działająca pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, [„WSiP"]. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z korzystaniem z Platformy WSiPnet oraz w celach informowania o produktach i usługach WSiP Sp. z o. o. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.